top of page

2014年度漢字抽獎結果

2014.01.22

獎品 姓名

頭獎  Samsung Galaxy Note 3一部 馬諾琳


獎品 姓名

二獎  iPad Air一部 鄧詩敏


獎品 姓名

三獎  Osim按摩器一部 吳澤蕙


獎品 姓名

安慰獎 超級市場現金券500元 吳愷嵐

Lee Sai Ying

Tsang Hin Ting

何雅雯

李廷榮

何海梅

羅子鍵

Chan Siu Ping

黎洛沂

Kan Kam

伍泳聰

李漢深

Yu Shek Kai

梁少好

林心妍

得獎者將獲民建聯另行通知。


 

新聞查詢:傳訊部李先生(3582 1115)

Comments


bottom of page